BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, September 28, 2010

Cita-Cita

Cita-cita adalah sesuatu yang sangat mulia dan ia juga dikategorikan sebagai niat. Cita-cita diikuti dengan perjuangan yang bersungguh-sungguh bagi mencapainya berbeza dengan panjang angan-angan yang hanya mimpi kosong tanpa sebarang pergerakan. Bila seseorang itu ada cita-cita yang besar ia akan mendapat tentangan dari persekitaranya kerana semangat dalam dirinya sudah tidak melihat lagi besarnya rintangan yang akan dilaluinya. Dia perlu memakai pakaian sabar untuk terus mengekalkan cita-citanya kerana proses kejayaan bukan satu hari.Dia juga perlu menyabarkan orang-orang yang bersama-samanya agar kuat berdiri mengharungi badai yang terus menerjah.

Bila cita-cita sudah mula menampakkan hasil kepenatannya juga semakin hilang bagai nakhoda yang mula terpandang kepada daratan.Bagitulah bermulanya kejayaan mereka yang telah memahat sejarah dunia hasil dari sebuah cita-cita. Oleh sebab itu hidup perlukan cita-cita,perjuangan perlukan cita-cita dan kejayaan juga perlukan cita-cita.

oleh itu, cita-cita amat memainkan peranan yang penting dalam pendidikan. Dengan mempunyai cita-cita seseorang itu mempunyai matlamat mengapa dia perlu mempunyai pendidkan. Hal ini akan menaikkan semangat mereka untuk belajar bagi mencapai cita-cita mereka. Cita-cita juga banyak mengajar mereka untuk bersabar dan terus berusaha agar tidak putus asa bagi mencapai cita-cita nereka.

Friday, September 3, 2010

4.apakah yang dimaksudkan dengan komputer dan buat pengkelasan komputer dari segi sistem.

Komputer adalah Alat bantu bagi manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantaraan sekumpulan program dan mampu memberikan informasi dari hasil pengolahan tersebut. Dalam bahasa indonesia sering ditulis dengan komputer.

Istilah Computer berasal dari kata Compute, yang berarti menghitung. Artinya, setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika hitungan. Jadi apapun yang dilakukan oleh komputer, baik penampakan pada layar monitor, suara, gambar, dll. diolah sedemikian rupa dari perhitungan secara elektronik.

Komputer adalah hasil dari kemajuan teknologi elektronika dan informatika yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menulis, menggambar, menyunting gambar atau foto, membuat animasi, mengoperasikan program analisis ilmiah, simulasi dan untuk kontrol peralatan.

Bentuk komputer yang dulu cukup besar untuk mengoperasikan sebuah program, sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan mengoperasikan program yang beragam. Perlengkapan elektronik (hardware) dan program (perangkat lunak/software) telah menjadikan sebuah komputer menjadi benda yang berguna.

Sebuah komputer yang hanya memiliki perlengkapan elektronik saja atau software saja tidak akan berfungsi. Dengan ada keduanya maka komputer dapat berfungsi menjadi alat yang berguna.

Sistem komputer juga dapat dikembangkan untuk mengontrol peralatan mesin produksi ataupun peralatan rumah tangga. Dengan menambah rangkaian elektronik buatannya, maka komputer biasa bisa dipergunakan untuk mengendalikan peralatan-peralatan industri dan rumah tangga. Adanya kecenderungan pemanfaatan komputer untuk kontrol seperti ini dengan dukungan teknologi chip IC telah memungkinkan orang membuat robot kecil yang berguna seperti robot kendaraan yang dipergunakan dalam misi ruang angkasa.

Berdasarkan data yang diolahnya, komputer terdiri dari:
- Komputer analog
- Komputer digital
- Komputer hibrid

Berdasarkan penggunaannya, komputer dibagi menjadi:
- Special purpose computer
- General purpose computer

Berdasarkan skala kemampuannya, komputer dibagi menjadi:
- Small scale computer
- Medium scale computer
- Large scale computer

Klasifikasi komputer terbagi atas tujuh, yaitu:
1. Microcontroller
2. Microcomputer
3. Engineering workstation
4. Minicomputer
5. Mainframe
6. Supercomputer

Sistem komputer merupakan satu gabungan perisian dan perkakasan komputer yang memproses data secara bermakna. Sebagai contoh, komputer peribadi atau PC merupakan satu sistem komputer yang mudah. Manakala Internet merupakan satu sistem komputer yang agak rumit.

Komputer yang paling mudah pun dikira sebagai satu sistem komputer, kerana kedua-dua komponennya (perisian dan perkakasan) perlu bekerjasama. Dan bila berkata tentang sistem komputer, satu perkara yang turut diperkatakan ialah "saling sambungan" (interconnection). Kebanyakan sistem komputer saling bersambung/berhubung untuk menjadi sistem yang lebih besar. Penyambungan ini boleh menjadi rumit disebabkan oleh ketakserasian antara perisian-perisian dan perkakasan-perkakasan sistem tersebut.

Pereka sesuatu sistem komputer mungkin tidak mengambil kira faktor sambungan produk mereka dengan sistem lain, contohnya Mac dengan PC. Menjadi tugas penyelia sistem (systems administrator) untuk menghubungkan pelbagai komputer menggunakan satu set peraturan dan kekangan yang dipanggil protokol; yang mentakrifkan "pandangan luar" (outside view) sistem tersebut. Pandangan luar inilah yang menentukan bagaimana satu sistem bersambung dengan sistem yang lain. Jika dua sistem mempunyai pandangan luar yang sama, maka ia boleh saling bersambung dan menjadi sistem komputer yang lebih besar.

"Pandangan luar" ini biasanya mempunyai piawai tersendiri, yang bermakna ia mempunyai satu dokumen yang menerangkan semua peraturan yang perlu dipatuhi sesuatu program atau peranti. Badan antarabangsa seperti Pasukan Bertindak Kejuruteraan Internet (IETF) atau Institut Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (IEEE) biasanya menghasilkan atau mengiktiraf piawaian-piawain tersebut. Jika sesuatu sistem mengikut segala peraturan tersebut, ia dikatakan "mematuhi" piawaian tersebut.

Organisasi sistem komputer merupakan cara sesuatu ciri itu dilaksanakan. Ia melihat bagaimana pereka sistem menggambarkan maklumat kepada CPU, ingatan utama dan storan komputer

5.0 Sistem Komputer Masa Kini
Berkembangan komputer adalah sangat cepat.
6.0 Asas Sistem Komputer
Adalah peralatan fizikal yang membentuk satu unit komputer dan dapat berfungsi dengan baik.
Memerlukan peranti-peranti tertentu untuk melaksanakan pemprosesan data dilakukan.
Struktur organisasi setiap komputer adalah sama.
Komponen-komponen utama komputer ialah Unit Masukan, Unit Pemprosesan Pusat, Unit Ingatan dan Unit Keluaran.
Contoh Unit Pemprosesan Pusat (CPU) ialah Pentium IV.
Contoh Unit Ingatan RAM dan ROM (Unit Ingatan Utama); Cakera liut, cakera keras, pita magnetik dan CD-ROM (Unit Ingatan Sekunder).

Struktur Sistem Komputer
6.1 Unit Masukan
Semua data / arahan dimasukkan sistem komputer melalui unit masukan untuk diproses oleh CPU.
Bertindak sebagai perantara muka.
Contoh Unit Masukan : Papan Kekunci, tetikus, pengimbas, kayu-ria (joystick), pendigit (digitizer), mikrofon,pen cahaya (light pen), OCR (Optical Character Recognition), OMR (Optical Magnetic Reader/ Recognition) dan MICR (Magnetic Ink Reader/ Recognition).

6.2 Unit Pemprosesan Pusat (CPU)
Untuk mengawal keseluruhan operasi komputer dan sebagai saraf / otak sistem komputer.
Mempunyai 2 bahagian utama iaitu Unit Aritmetik dan Logik (ALU) dan Unit Kawalan.

6.2.1 Unit Aritmetik dan Logik
• Menjalankan operasi aritmetik seperti tolak, campur, bahagi, darab, pengiraan formula dan sebagainya.
• Menjalankan operasi iaitu membandingkan dua nilai / menentukan sama syarat itu benar atau palsu.

6.2.2 Unit Kawalan
• Menerima arahan dari ingatan komputer dan seterusnya menterjemahkannya serta menggerakkan perkakasan komputer untuk melaksanakan arahan tersebut.
• Mengawal sistem bas iaitu bas data, bas alamat dan bas kawalan.

6.2.1.1 Bas Data
• Bertugas dalam 2 hala ( menghantar & menerima data berupa kandungan ingatan / masukan dari unit masukan dan unit keluaran).

6.2.1.2 Bas Alamat
• Penghantaran data sehala (dari alamat di lokasi ingatan ke CPU).

6.2.1.3 Bas Kalawan
• Menghantar isyarat pengawalan aliran data seperti penghantaran data dari CPU ke unit keluaran atau unit masukan untuk mempercepatkan proses pemindahan data.


6.3 Unit Ingatan
Terdapat 2 jenis ingatan : Ingatan Utama dan Ingatan Sekunder.

6.3.1 Unit Ingatan Utama
• Dikenali sebagai ingatan kerja dan ingatan dalaman.
• Mempunyai 2 jenis : RAM dan ROM.

6.3.1.1 Random Access Memory (RAM)
• Ingatan pengguna kerana pengguna boleh membaca dan menulis data pada ingatan ini menggunakan atur cara tertentu.
• Ingatan meruap kerana data akan hilang apabila bekalan kuasa diputuskan.
• Data yang disimpan pada ingatan hanya sementara waktu sahaja.


6.3.1.2 Read Only Memory (ROM)
• Ingatan sistem kerana kandungannya tidak boleh diubah oleh pengguna.
• Menyimpan data dan arahan sistem secara tetap dan tidak akan hilang datanya jika bekalan diputuskan.
• Disebut sebagai perkukuhan iaitu sifat di antara perisian dan perkakasan.
• Terdapat banyak jenis ROM iaitu PROM, EEROM, EPROM, EAROM dam EEPROM.